Τα 62,778,470 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith