Prova den politiska frågesport
Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 

Snabbguide till Chile political parties

Fullständig förteckning över political parties politiska ställningstaganden

National Renewal’s politiska ställningstaganden

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

sociala frågor

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

National Renewal Röster: Emot abort Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Skulle regeringen förbjuda kulturella ceremonier som innebär avlivning av djur för underhållning? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Miljöfrågor

Ska städer erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

National Renewal har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

valfrågor

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Om antalet förtroendevalda minskas? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

National Renewal har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

National Renewal Röster: Minska Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

National Renewal Röster: Sänk Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

National Renewal Röster: Skadar Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

National Renewal Röster: Färre Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Ska USA fortsätta sitt deltagande i det Nordamerikanska Frihandelsavtalet (NAFTA)? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

National Renewal har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

National Renewal har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

National Renewal Röster: Fler Source

Ska regeringen ge större tillgång till preventivmedel? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

National Renewal har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

National Renewal har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

National Renewal Röster: Öka Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

National Renewal Röster: Minska Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

National Renewal har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

National Renewal Röster: Minska Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Borde USA förbli medlem i Förenta Nationerna? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

National Renewal Röster: Ja Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

National Renewal Röster: Nej Source

Independent Democratic Union’s politiska ställningstaganden

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

sociala frågor

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Emot abort Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Skulle regeringen förbjuda kulturella ceremonier som innebär avlivning av djur för underhållning? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Miljöfrågor

Ska städer erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Independent Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

valfrågor

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Om antalet förtroendevalda minskas? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Independent Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Independent Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Sänk Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Independent Democratic Union’s svar: Nej Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Skadar Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Fler Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Ska USA fortsätta sitt deltagande i det Nordamerikanska Frihandelsavtalet (NAFTA)? stats diskutera

Independent Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Independent Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Independent Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Independent Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Independent Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Fler Source

Ska regeringen ge större tillgång till preventivmedel? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Independent Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Independent Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Öka Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Utrikespolitiska frågor

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Öka Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Independent Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Minska Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Borde USA förbli medlem i Förenta Nationerna? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Nej Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Independent Democratic Union Röster: Ja Source

Socialist Party’s politiska ställningstaganden

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

sociala frågor

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Socialist Party Röster: För abort Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Skulle regeringen förbjuda kulturella ceremonier som innebär avlivning av djur för underhållning? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Socialist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Miljöfrågor

Ska städer erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Socialist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

valfrågor

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Om antalet förtroendevalda minskas? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Socialist Party Röster: Minska Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Socialist Party Röster: Öka Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Socialist Party Röster: Hjälp Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Socialist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Socialist Party Röster: Färre Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Ska USA fortsätta sitt deltagande i det Nordamerikanska Frihandelsavtalet (NAFTA)? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Socialist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Socialist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Socialist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Socialist Party Röster: Mindre Source

Ska regeringen ge större tillgång till preventivmedel? stats diskutera

Socialist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Socialist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Socialist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Socialist Party Röster: Öka Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Socialist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Socialist Party Röster: Minska Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Socialist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Socialist Party Röster: Minska Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Borde USA förbli medlem i Förenta Nationerna? stats diskutera

Socialist Party Röster: Ja Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Socialist Party Röster: Nej Source

Democratic Revolution’s politiska ställningstaganden

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

sociala frågor

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: För abort Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Skulle regeringen förbjuda kulturella ceremonier som innebär avlivning av djur för underhållning? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Democratic Revolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Miljöfrågor

Ska städer erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Democratic Revolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

valfrågor

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Om antalet förtroendevalda minskas? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Minska Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Öka Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Hjälp Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Democratic Revolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Färre Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Ska USA fortsätta sitt deltagande i det Nordamerikanska Frihandelsavtalet (NAFTA)? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Democratic Revolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Democratic Revolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Democratic Revolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Mindre Source

Ska regeringen ge större tillgång till preventivmedel? stats diskutera

Democratic Revolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Democratic Revolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Democratic Revolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Democratic Revolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Öka Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Democratic Revolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Minska Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Democratic Revolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Öka Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Borde USA förbli medlem i Förenta Nationerna? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Ja Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Democratic Revolution Röster: Nej Source

Christian Democratic Party’s politiska ställningstaganden

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

sociala frågor

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: För abort Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Skulle regeringen förbjuda kulturella ceremonier som innebär avlivning av djur för underhållning? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Christian Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Miljöfrågor

Ska städer erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Christian Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

valfrågor

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Om antalet förtroendevalda minskas? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Christian Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Öka Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Hjälp Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Christian Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Färre Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Christian Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska USA fortsätta sitt deltagande i det Nordamerikanska Frihandelsavtalet (NAFTA)? stats diskutera

Christian Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Christian Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Christian Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Christian Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Christian Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Mindre Source

Ska regeringen ge större tillgång till preventivmedel? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Christian Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Christian Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Öka Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Christian Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Minska Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Christian Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Minska Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Borde USA förbli medlem i Förenta Nationerna? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Ja Source

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Christian Democratic Party Röster: Nej Source

Political Evolution’s politiska ställningstaganden

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Political Evolution’s svar: Nej Source

sociala frågor

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Political Evolution Röster: För abort Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Skulle regeringen förbjuda kulturella ceremonier som innebär avlivning av djur för underhållning? stats diskutera

Political Evolution’s svar: Ja Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Miljöfrågor

Ska städer erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Political Evolution’s svar: Ja Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

valfrågor

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Political Evolution’s svar: Ja Source

Om antalet förtroendevalda minskas? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Political Evolution’s svar: Nej Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Political Evolution’s svar: Minska Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Political Evolution’s svar: Behåll gällande nivå Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Political Evolution Röster: Skadar Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Political Evolution’s svar: Inga ändringar behövs Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Ska USA fortsätta sitt deltagande i det Nordamerikanska Frihandelsavtalet (NAFTA)? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Political Evolution’s svar: Fler Source

Ska regeringen ge större tillgång till preventivmedel? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Political Evolution’s svar: Ja Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Political Evolution’s svar: Nej Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Political Evolution’s svar: Ja Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Political Evolution’s svar: Öka Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Utrikespolitiska frågor

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Political Evolution Röster: Minska Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Political Evolution Röster: Minska Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Borde USA förbli medlem i Förenta Nationerna? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Political Evolution Röster: Ja Source

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Political Evolution har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Political Evolution Röster: Nej Source

Communist Party’s politiska ställningstaganden

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

sociala frågor

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Communist Party Röster: För abort Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Skulle regeringen förbjuda kulturella ceremonier som innebär avlivning av djur för underhållning? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Miljöfrågor

Ska städer erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

valfrågor

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Om antalet förtroendevalda minskas? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Ska USA fortsätta sitt deltagande i det Nordamerikanska Frihandelsavtalet (NAFTA)? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Communist Party Röster: Mindre Source

Ska regeringen ge större tillgång till preventivmedel? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Communist Party Röster: Öka Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Communist Party Röster: Minska Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Communist Party Röster: Minska Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Borde USA förbli medlem i Förenta Nationerna? stats diskutera

Communist Party Röster: Ja Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Communist Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Communist Party Röster: Nej Source

Social Democrat Radical Party’s politiska ställningstaganden

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

sociala frågor

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: För abort Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Skulle regeringen förbjuda kulturella ceremonier som innebär avlivning av djur för underhållning? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Miljöfrågor

Ska städer erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

valfrågor

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

Om antalet förtroendevalda minskas? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Öka Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Hjälp Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska USA fortsätta sitt deltagande i det Nordamerikanska Frihandelsavtalet (NAFTA)? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Mindre Source

Ska regeringen ge större tillgång till preventivmedel? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Öka Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Minska Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Minska Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

Borde USA förbli medlem i Förenta Nationerna? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Ja Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Social Democrat Radical Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Social Democrat Radical Party Röster: Nej Source

Amplitude’s politiska ställningstaganden

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

sociala frågor

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Amplitude Röster: För abort Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

Skulle regeringen förbjuda kulturella ceremonier som innebär avlivning av djur för underhållning? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Miljöfrågor

Ska städer erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Amplitude Röster: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

valfrågor

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Amplitude Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Amplitude Röster: Nej Source

Om antalet förtroendevalda minskas? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Amplitude Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Amplitude Röster: Nej Source

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Amplitude Röster: Öka Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Amplitude Röster: Nej Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Amplitude Röster: Skadar Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska USA fortsätta sitt deltagande i det Nordamerikanska Frihandelsavtalet (NAFTA)? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Amplitude Röster: Nej Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Amplitude Röster: Nej Source

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Amplitude Röster: Fler Source

Ska regeringen ge större tillgång till preventivmedel? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Amplitude Röster: Nej Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Amplitude Röster: Nej Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Amplitude Röster: Nej Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Amplitude har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Amplitude Röster: Ja