Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Có nên tư nhân hóa nhiều hơn hoặc ít hơn các dịch vụ y tế và bệnh viện không?

Các kết quả from Right voters

Trả lời lần cuối 5 giờ trước

Chăm sóc sức khỏe tư nhân hóa quả thăm dò ý kiến ​​kết Chăm sóc sức khỏe tư nhân hóa cho cử tri Đúng

Hơn

3,183 phiếu bầu

64%

Ít hơn

1,520 phiếu bầu

31%

Phân phối các câu trả lời được gửi bởi cử tri phải.

3 Câu trả lời khác
3 câu trả lời ít hơn
1 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ Dec 10, 2015 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tiểu bang

Tư tưởng

Trang mạng

Hơn Ít hơn Tầm quan trọng

Dữ liệu dựa trên trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Español Ngôn ngữ tiếng Việt]