Prøv den politiske quiz

Uafhængig Demokratiske Union platform og politikker

Kandidater

Emner

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

IDU>IDU  Partiets støttebaseFor livet

Økonomien  ›  Skatter

Skulle Chile hæve skatterne på de rige?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej


Hvor ligner din politiske tro på Independent Democratic Union’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

IDU>IDU  Partiets støttebaseMere

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  folkevalgte

Skal antallet af valgte repræsentanter reduceres?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Politisk Party Tilskud

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Svangerskabsforebyggelse

Skal regeringen give større adgang til prævention?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa, men kun hvis informationerne er erhvervet på lovlig vis

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

IDU>IDU  Partiets støttebaseSåret

Social  ›  Dyrerettigheder

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skulle Chile øge eller mindske militærudgifterne?

IDU>IDU  Partiets støttebaseForøg

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Chile, har ret til at stemme?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Skulle Chile øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa givet til højt kvalificerede indvandrede arbejdstagere?

IDU>IDU  Partiets støttebaseFormindsk

Udenrigspolitik  ›  Forenede Nationer

Skulle Chile opretholde en tilstedeværelse i FN?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa, men nedskaler vores nuværende involvering

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i Chile?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej, men vi burde bruge mere på, at øge vores grænsesikkerhed

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej, firmaerne bag sociale medier er private og bør ikke reguleres af regeringen

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

IDU>IDU  Partiets støttebaseSænk

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde den chilenske flag?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Skulle Chile øge eller mindske udgifterne udenlandsk bistand?

IDU>IDU  Partiets støttebaseFormindsk

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

IDU>IDU  Offentlige erklæringerNej

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal indvandrere være forpligtet til at lære og tale spansk?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

IDU>IDU  Partiets støttebaseMere

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Skal indvandrere til Chile have lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Landbrugsstøtte

Skulle regeringen subsidiere chilenske landmænd?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

IDU>IDU  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Verdenssundhedsorganisationen

Bør regeringen finansiere Verdenssundhedsorganisationen?

IDU>IDU  Partiets støttebaseNej

Español Dansk