Prøv den politiske quiz

National fornyelse platform og politikker

Kandidater

Emner

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

NR>NR  Partiets støttebaseFor livet

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

NR>NR  Partiets støttebaseMere


Hvor ligner din politiske tro på National Renewal’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Bevæbnede lærere

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  folkevalgte

Skal antallet af valgte repræsentanter reduceres?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

NR>NR  Partiets støttebaseJa, men kun hvis udgifterne går til miljøvenlige løsninger

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

NR>NR  Partiets støttebaseJa, men kun hvis der ikke er en chance for at de kan overleve deres sygdom

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Politisk Party Tilskud

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Svangerskabsforebyggelse

Skal regeringen give større adgang til prævention?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

NR>NR  Partiets støttebaseSåret

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

NR>NR  Partiets støttebaseJa, men lad folk bruge privat forsikring

Social  ›  Dyrerettigheder

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skulle Chile øge eller mindske militærudgifterne?

NR>NR  Partiets støttebaseForøg

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

NR>NR  Partiets støttebaseNej, døm dem i stedet til fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Chile, har ret til at stemme?

NR>NR  Partiets støttebaseJa, men kun efter at have boet i landet i 10 år

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Skulle Chile øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa givet til højt kvalificerede indvandrede arbejdstagere?

NR>NR  Partiets støttebaseFormindsk

Udenrigspolitik  ›  Forenede Nationer

Skulle Chile opretholde en tilstedeværelse i FN?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i Chile?

NR>NR  Partiets støttebaseNej, men vi burde bruge mere på, at øge vores grænsesikkerhed

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

NR>NR  Partiets støttebaseSænk

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

NR>NR  Partiets støttebaseJa, og regulere den hvert år i henhold til inflationen

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde den chilenske flag?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Skulle Chile øge eller mindske udgifterne udenlandsk bistand?

NR>NR  Partiets støttebaseFormindsk

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Skal chilenske borgere få lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal indvandrere være forpligtet til at lære og tale spansk?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

NR>NR  Partiets støttebaseNej, et globalt frihandelssystem er bedre for vores virksomheder og forbrugere

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Skal indvandrere til Chile have lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Landbrugsstøtte

Skulle regeringen subsidiere chilenske landmænd?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

NR>NR  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Hong Kong Fugitive Extradition

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Bitcoin

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed?

NR>NR  Partiets støttebaseNej

Español Dansk