Prova den politiska frågesport

Liberal Party plattform och policy

Kandidater

ämnen

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

LP>LP  Partiets supportbasJa, och förse mer incitament för alternativ energiproduktion

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

LP>LP  Partiets supportbasFör fri abort, jag håller inte med, men regeringen har ingen rätt att förbjuda det

Ekonomin  ›  Skatter

Skulle Chile höja skatterna på de rika?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

LP>LP  Partiets supportbasJa, terminsavgifter är för höga för närvarande


Hur liknar din politiska tro på Liberal Party’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

LP>LP  Partiets supportbasMindre, och förse sjukvården med mer statliga medel

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

LP>LP  Partiets supportbasJa, så länge det är säkert för dem att återvända till sitt land

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

LP>LP  Partiets supportbasNej, och anta lagar som hindrar staten från övervakning av medborgares kommunikation

Val  ›  förtroendevalda

Om antalet förtroendevalda minskas?

LP>LP  Partiets supportbasJa, och minska deras löner och pensionsförmåner

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

LP>LP  Partiets supportbasJa, men endast om finansieringen riktas till miljövänliga lösningar

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  preventivmedel

Ska regeringen ge större tillgång till preventivmedel?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

LP>LP  Partiets supportbasJa, men endast om informationen införskaffats på lagligt sätt

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

LP>LP  Partiets supportbasDe hjälper, men förbjud dem från att göra politiska donationer

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Social  ›  Djurens rättigheter

Skulle regeringen förbjuda kulturella ceremonier som innebär avlivning av djur för underhållning?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Skulle Chile öka eller minska militärutgifterna?

LP>LP  Partiets supportbasMinska

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Chile, har rätt att rösta?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Skulle Chile öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare?

LP>LP  Partiets supportbasÖka

Utrikespolitik  ›  Förenta Nationerna

Skulle Chile upprätthålla en närvaro i FN?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till Chile?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  NAFTA

Skulle Chile fortsätta att delta i den nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA)?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Skulle Chile öka eller minska utgifterna utländskt bistånd?

LP>LP  Partiets supportbasMinska, tills vi drastiskt reducerar vårt nationella budgetunderskott

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

LP>LP  Partiets supportbasMinska

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Ska invandrare krävas för att lära sig och tala spanska?

LP>LP  Partiets supportbasJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

LP>LP  Partiets supportbasFärre

Ekonomin  ›  Jordbruksstöd

Skulle regeringen subventionera chilenska bönder?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Ska invandrare till Chile få två statsborgarskapsstatus?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Politisk reklam på sociala medier

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Hong Kong Fugitive Extradition

Ska den kinesiska regeringen kunna utlämna flyktingar från Hong Kong?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Social  ›  Transgender-idrottare

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Español Svenska