Prova den politiska frågesport

nationell förnyelse plattform och policy

Kandidater

ämnen

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

NR>NR  Partiets supportbasEmot abort

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

NR>NR  Partiets supportbasFler


Hur liknar din politiska tro på National Renewal’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Val  ›  förtroendevalda

Om antalet förtroendevalda minskas?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

NR>NR  Partiets supportbasJa, men endast om finansieringen riktas till miljövänliga lösningar

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

NR>NR  Partiets supportbasJa, men bara om det inte finns någon chans att de överlever sin sjukdom

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  preventivmedel

Ska regeringen ge större tillgång till preventivmedel?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

NR>NR  Partiets supportbasSkadar

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

NR>NR  Partiets supportbasJa, men låta folk använda privata försäkringar

Social  ›  Djurens rättigheter

Skulle regeringen förbjuda kulturella ceremonier som innebär avlivning av djur för underhållning?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Skulle Chile öka eller minska militärutgifterna?

NR>NR  Partiets supportbasÖka

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

NR>NR  Partiets supportbasNej, döm dem istället till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Chile, har rätt att rösta?

NR>NR  Partiets supportbasJa, men inte förrän de bott 10 år i landet.

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Skulle Chile öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare?

NR>NR  Partiets supportbasMinska

Utrikespolitik  ›  Förenta Nationerna

Skulle Chile upprätthålla en närvaro i FN?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till Chile?

NR>NR  Partiets supportbasNej, men vi borde spendera mer på att öka vår gränssäkerhet

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag?

NR>NR  Partiets supportbasSänk

Ekonomin  ›  Minimilön

Bör regeringen höja den federala minimilönen?

NR>NR  Partiets supportbasJa, och justera den varje år efter inflationen

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Ska det vara olagligt att bränna den chilenska flaggan?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Skulle Chile öka eller minska utgifterna utländskt bistånd?

NR>NR  Partiets supportbasMinska

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Bör chilenska medborgare tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Ska invandrare krävas för att lära sig och tala spanska?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

NR>NR  Partiets supportbasNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Ska invandrare till Chile få två statsborgarskapsstatus?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Jordbruksstöd

Skulle regeringen subventionera chilenska bönder?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

NR>NR  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Politisk reklam på sociala medier

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Hong Kong Fugitive Extradition

Ska den kinesiska regeringen kunna utlämna flyktingar från Hong Kong?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

NR>NR  Partiets supportbasNej

Español Svenska