Prøv den politiske quiz

Politisk Evolution platform og politikker

Kandidater

Emner

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

PE>PE  Partiets støttebaseJa, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

PE>PE  Partiets støttebasePro-valg, men forbud efter tre (3) måneder.

Økonomien  ›  Skatter

Skulle Chile hæve skatterne på de rige?

PE>PE  Offentlige erklæringerNej

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

PE>PE  Partiets støttebaseJa

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

PE>PE  Offentlige erklæringerNej


Hvor ligner din politiske tro på Political Evolution’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

PE>PE  Offentlige erklæringerMere

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

PE>PE  Offentlige erklæringerJa

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

PE>PE  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  folkevalgte

Skal antallet af valgte repræsentanter reduceres?

PE>PE  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

PE>PE  Partiets støttebaseJa, men kun hvis udgifterne går til miljøvenlige løsninger

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

PE>PE  Partiets støttebaseJa, men kun efter en psykologisk undersøgelse for at vise at de forstår dette valg fuldt ud

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

PE>PE  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Politisk Party Tilskud

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen?

PE>PE  Partiets støttebaseNej, finansiering skal komme fra deres medlemmer

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

PE>PE  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

PE>PE  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Svangerskabsforebyggelse

Skal regeringen give større adgang til prævention?

PE>PE  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

PE>PE  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

PE>PE  Partiets støttebaseJa, men kun hvis informationerne er erhvervet på lovlig vis

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

PE>PE  Partiets støttebaseJa, men kun i områder hvor kriminaliteten er høj

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

PE>PE  Partiets støttebaseHjælp, i teorien, men er for nylig blevet korrupt og skal have deres beføjelser begrænset

Social  ›  Dyrerettigheder

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning?

PE>PE  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skulle Chile øge eller mindske militærudgifterne?

PE>PE  Partiets støttebaseIngen af delene, jeg er tilfreds med det nuværende forbrug

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Chile, har ret til at stemme?

PE>PE  Partiets støttebaseJa, men kun efter at have boet i landet i 5 år

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

PE>PE  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Skulle Chile øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa givet til højt kvalificerede indvandrede arbejdstagere?

PE>PE  Offentlige erklæringerForøg

Udenrigspolitik  ›  Forenede Nationer

Skulle Chile opretholde en tilstedeværelse i FN?

PE>PE  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i Chile?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

PE>PE  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

PE>PE  Offentlige erklæringerJa

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

PE>PE  Offentlige erklæringerJa

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

PE>PE  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

PE>PE  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

PE>PE  Offentlige erklæringerFasthold den nuværende procent

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

PE>PE  Partiets støttebaseJa, og regulere den hvert år i henhold til inflationen

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde den chilenske flag?

PE>PE  Partiets støttebaseJa, og det burde være ulovligt at brænde hvilket som helst lands flag

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

PE>PE  Partiets støttebaseJa, stofmisbrug bør behandles som et sundhedsproblem, ikke som noget kriminelt

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

PE>PE  Partiets støttebaseNej, men vi bør forøge finansieringen for at kunne tilbyde uddannelses- og færdighedsopbygningstjenester til fanger

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

PE>PE  Offentlige erklæringerFormindsk

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal indvandrere være forpligtet til at lære og tale spansk?

PE>PE  Partiets støttebaseJa, men regeringen bør give gratis sprogkurser

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

PE>PE  Partiets støttebaseNej, et globalt frihandelssystem er bedre for vores virksomheder og forbrugere

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

PE>PE  Offentlige erklæringerIngen ændringer nødvendige

Økonomien  ›  Landbrugsstøtte

Skulle regeringen subsidiere chilenske landmænd?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Hat tale

Bør hadefuld ytringsbeskyttelse beskyttes af ytringsfrihedslovene?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder?

PE>PE  Partiets støttebaseJa, men kun hvis deres hormonniveau svarer til dem i den kønskategori, hvor de konkurrerer

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Verdenssundhedsorganisationen

Bør regeringen finansiere Verdenssundhedsorganisationen?

PE>PE  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Bitcoin

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed?

PE>PE  Partiets støttebaseNej

Español Dansk